Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

VMware курсове (неофициални)

VMware курсове (неофициални)

Неофициалните VMware курсове имат следните цели:

    Предлага възможност за VMware обучение на курсисти, които нямат необходимост да се сертифицират. Според нашия опит, много специалисти нямат възможност да получат сертификат поради цена, ограничения в пътуването, ограничения във времето или политика на компанията.

    Нашите гъвкави решения за доставка на учебно съдържание и лабораторни среди с отдалечен достъп дават на компаниите и курсистите достъп до необходимите ресурси за успех при експлоатация на виртуализация и изчисления в облака.

   Наши партньори: New Horizons Sofia Bulgaria, New Horizons London England, Thynk, ESXLab.