VMware
VMware, световният лидер във виртуализацията и облачните инфраструктури.
Juniper
Juniper Networks е в бизнеса с мрежови иновации.
NetApp
NetApp създава иновативни продукти - устройства и софтуер, помагащи на клиентите по света да съхраняват, управляват, защитават информацията си..
Cisco
Днес повече от 99% от нашия свят не е свързан към интернет. Но ние работим по това.
Microsoft
Ние сме в центъра на революционните промени, които технологията е донесла във всеки аспект на нашия живот.
Intel
Това десителиетие, ние ще създадем и разширим компютърната технология за да свържем и обогатим живота на всеки човек на земята.
Съвременна защита на данните