ITIL v3 курсове

   Information Technology Infrastructure Library (ITIL) е набор от добри практики за управление на ИТ услуги, които се фокусират в синхронизирането им с нуждите на бизнеса. В сегашната си версия (позната като ITIL 2011), ITIL е публикуван в поредица от 5 книги, всеки от които покрива етап от жизнения цикъл при управлението на ИТ услуги. ITIL е в основата на ISO/IEC 20000 (преди BS15000), the International Service Management Standard за управление на ИТ услуги, но въпреки това има разлики между двете рамки.

   ITIL описва процеси, процедури, задачи и работни карти, които не са специфични за определена организация, но се използват от всички за установяване на интеграция между ИТ услугите и стратегията на организацията, доставяйки стойност и поддържайки необходимото ниво на компетентност. Това позволява на организацията да установява нормали от които да планира, внедрява и измерва. Използва се за установяване и потвърждаване на съвместимост и измерване на подобренията.

   Акронимът ITIL е регистрирана търговска марка от Cabinet Officе в Обединеното кралство. След този ход, собствеността сега е на HM Government вместо на Office of Government Commerce (OGC). Публикуването продължава под авторското право на be Crown Copyright.

   Наши партньори: New Horizons Sofia Bulgaria, New Horizons London England, Thynk.