Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Управление на услуги

Управление на услуги

   Ние предоставяме аутсорсинг на ежедневните отговорности по поддръжката и управлението на ИТ инфраструктурата и процесите, като стратегически подход за подобряване бизнес дейността на клиента.  Това включва поддръжка на решения и продуктови фамилии, през целия им жизнен цикъл от изграждане до поддръжка и извеждане от експлоатация. Прима Нет Консулт България проактивно управлява ИТ инфраструктурата или конкретен обект/актив от името на клиента.

   Ползите за Вас:

  • Уеб-базирана тикет система 24/7. Поддържа инциденти, проблеми, база данни с често задавани въпроси.

  • Телефонна поддръжка 24/7. Утвърден процес по ескалация до необходимото ниво.

  • Отдалечен мониторинг на ИТ инфраструктура или компоненти от нея. Отчети - периодични или до поискване.

  • Проактивна поддръжка на ИТ инфраструктура или компоненти от нея, с цел предотвратяване или намаляване негативното въздействие от прекъсвания на услугите. Управление и контрол над промените.

  • Всички услуги се предоставят с предсказуем модел на ценообразуване, така, че клиента знае с абсолютна точност какви ще бъдат ИТ разходите.