Бизнес цели

   Ние винаги се стремим да разберем Вашите визия, стратегия и бизнес цели и да бъдем проактивни при посрещането на продиктуваните нужди. Веднъж получили поглед отвътре и информация за текущата ситуация и бизнес стратегията, ние разполагаме с опита и капацитета да Ви помогнем да я постигнете.

Увеличете продуктивността

Увеличете продуктивността

   Увеличената продуктивност е свещения Граал на всеки бизнес. Извършвайки повече работа за същото време е положително не само за процента печалба, но и за добрите взаимоотношения с клиенти и удовлетвореността на служителите.

   Къде Прима Нет Консулт България може да Ви помогне?

   Един от парадоксите на съвремения бизнес е, че всеки един вид комуникация може да доведе до спад в продуктивността. Изследвания в областта от Sage, показват, че служителите ползват средно по 6 различни устройства и приложения за да взаимодействат с партньори, клиенти и колеги. Това неминуемо води до комуникационно претоварване и стрес. Хората не могат да бъдат открити когато е необходимо, много съобщения съдържат една и съща информация, което води до дублиране на усилията, закъснения и пропуснати срокове.

   Прима Нет Консулт България може да помогне с повишаване на продуктивността индивидуално, по отдели или за цялата организация, чрез опростяване на комуникационния процес, подобряване на колаборацията и интегриране на комуникациите в основните дейности. Нещо повече, продуктивността може да бъде подобрена, чрез предоставяне цялата функционалност от комуникациите на служителите, без значение къде се намират. Подобряването на тяхната ефикасност, когато са извън офиса, дава нови възможности за екипите по продажби и поддръжка и намаля непродуктивното време за пътуване.