Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Решения за хостинг и дейта центрове

Решения за хостинг и дейта центрове

    В днешния свят натискът над организациите да повишават резултатите си, а успоредно с това да намаляват разходите е по-голям от всякога. Това се отнася в голяма степен и за ИТ отделите на компаниите. В търсене на нови решения на този проблем ИТ индустрията се обръща все повече към облачните услуги. В самата основа на облачните услуги е концепцията за Инфраструктура като услуга IaaS.

   Дейта център в облачна среда, който позволява на компаниите да пуснат в експлоатация своите приложения бързо и с по-малко поддръжка, осигурявайки гъвкаво и лесно конфигуриране на инфраструктурни ресурси за да посрещнат постоянно променящите се бизнес нужди. IaaS платформите предоставят възможност за извличане на максимума от ИТ ресурсите, посредством интелигентна облачна инфраструктура, осигурявайки високонадеждна, стабилна и сигурна ИТ среда.