Отговорността ни

 

   Вътре в Прима Нет Консулт България ние работим непрекъснато и отговорно по отношение опазването на околната среда за всяка една от нашите дейности. Определящи за нашата работа в тази насока са четирите стълба на устойчивост – хора, околна среда, общност и партньори.
   Ние имаме ангажимент по следните направления:

   
Редуциране на отпечатъка върху околната среда, чрез използване на модерни технологии

  • Дистанционна работа и срещи – по-малко пътувания

  • Електронни документи – по-малко хартия  

    Увеличаване личното време на хората и редуциране на стреса, чрез модерни технологии Онлайн срещи и дискусии вместо организиране на пътуване и физически срещи

  • Отдалечена поддръжка, консултации, съвети  

  • Увеличаване на предпоставките за креативност и иновации Комуникации без ограничение на място и време

  • По-голям шанс за ефективна реализация поради съкратеното време от идеята до реализацията  

    Идентифициране и разрешаване на проблеми пред устойчивостта и свързания риск

  • Редовно докладване на рисковете към висшето ръководство

  • Споделяне на добри практики и възможности в регионите ни на присъствие и при нашите клиенти

  • Обучение и подготовка на служителите, за да се гарантира спазването на глобална съвместимост

    Изграждането на устойчиви и отговорни бизнес практики в мисловните процеси и поведение в рамките на нашата бизнес група се смята за неизбежно - за доброто на планетата, за нашия бизнес, докато клиентите, определят все по-високи стандарти за устойчивия характер на услугите, които купуват.