Бизнес цели

   Ние винаги се стремим да разберем Вашите визия, стратегия и бизнес цели и да бъдем проактивни при посрещането на продиктуваните нужди. Веднъж получили поглед отвътре и информация за текущата ситуация и бизнес стратегията, ние разполагаме с опита и капацитета да Ви помогнем да я постигнете.

Обслужвайте Вашите клиенти по-добре

Обслужвайте Вашите клиенти по-добре

   Да предоставим избор на клиента и да отговорим бързо и ефикасно на техните нужди е критично за бизнес успеха. Клиентите все повече и повече искат да взаимодействат с външните организации по техни собствени правила, така че, да бъдат по-добре информирани и са много по-склонни да преминат на алтернативи доставчици.

   Да улесним намирането и комуникацията със специалиста или експерта. Онлайн инструментите за комуникация, като глас и видео през интернет, могат да доведат експертите на Вашите срещи виртуално и в реално време.

   Да предоставим избор на клиентите кога и как да достигат до нас. Например, автоматизирана гласова услуга, център за приемане на телефонни обаждания, уеб приложения и т.н.

   Къде Прима Нет Консулт България може да помогне?

   Организирането и извършването на подобна задача с тези предизвикателства за да се достави различна и ориентирана към клиента услуга може и да изглежда невъзможна мисия, особено при свити бюджети и ограничен брой на персонала. Провалът не е вариант и не се дискутира - загубените клиенти се заменят бавно и скъпо, а днес новините за предоставена лоша услуга пътуват по-бързо от преди и достигат огромна аудитория.

   Нашият опит с публичния и частния сектор в европейския пазар показва, че нашите решения не само подобряват бизнес услугите и снижават ИТ разходите, ние отключваме нови възможности и хоризонти.