Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Образователни услуги

Образователни услуги

   Прима Нет Консулт България предлага интегриран подход, който Ви насочва през целия жизнен цикъл на обученията. Този подход се състои от пет компонента - Преценка, Учение, Укрепване, Поддръжка и Проверка, като обхваща няколко метода за доставка на съдържание и учебни пособия с цел създаване на най-ефективния учебен процес достъпен в практиката.

Преценка
    Оценяйки нуждите в началото на всеки учебен цикъл, курсистите и вземащите решения могат да установят учебните цели, да изберат подходящото решение и да измерват ефекта от учебната програма, оптимизирайки инвестицията. Предварителната оценка в нивата на познание разкрива пропуските и позволява учебните нужди да бъдат описани в задачите и целите на обучението. Окончателната оценка проверява дали необходимите знания и умения са били придобити.

Учение
    Образователните решения от Прима Нет Консулт България ориентирани към курсистите са предназначени да доставят измерима и устойчива бизнес стойност.
  Ние доставяме най-доброто съдържание, чрез последни технологии и съобразено с практиката. Можете да изберете от класическо обучение в зала, през гъвкаво обучение с ментор или дистанционно.

Укрепване
    Като част от нашия модел за интегрирани обучения, Прима Нет Консулт България доставя инструменти за подсилване и увеличаване на ефекта от придобитите познания с цел запомняне за по-голям период от време.  Практическата част включва лабораторна среда или средата при самия клиент с препратки към учебното съдържание.

Поддръжка
   Нашите курсисти получават не само учебни материали и обучение, но също и съпровождащи услуги за целия жизнен цикъл в придобиването на устойчиви познания. Нашите съпровождащи услуги са ценна добавка към инструментите за подсилване ефекта от обучението.

Проверка
    Проверката позволява на курсиста или отговорника за учебната дейност да идентифицират придобитото познание, областите нуждаещи се от внимание и подобрение, и стойността от придобитите умения.  Курсистите могат да разберат дали постигат желаните резултати по време на междинни оценки, сертификационни изпити, последващи изпити и анкети.

Защо интегрираното обучение е важно?

   Интегрираното обучение е ефективно, защото позволява на индивидуални курсисти и лектори да асоциират образователните решения към бизнес задачите, допринасяйки за реални и измерими резултати. Просто изберете метода на обучение, който се вписва на вашият стил на учене, задачи и бюджет.

   Интегрираното обучение също има възможността да оценя уменията на курсистите, да отчита техния напредък, да увеличава времето за забравяне и да управлява обученията в цялата компания, предлагайки по-добра възвращаемост на инвестициите във време и пари.

   Без значение дали сте индивидуален курсист, търсещ да подобри своите умения или отговорник за обученията във Вашата компания, интегрираните обучения означават работа с най-добрия доставчик на образователни услуги за цялостни решения.