Корпоративна отговорност

   Прима Нет Консулт България е сред водещите доставчици на ИТ, счетоводни и данъчни услуги в страната, като предлага консултантски услуги, отговарящи на най-високите професионални стандарти и на потребностите на клиентите.

   В своите отношения с клиенти, партньори и обществеността Прима Нет Консулт България е изградила и следва политика за социална отговорност, която е залог за ясни и прозрачни взаимоотношения във всички сфери на бизнеса и обществения живот.

   Политиката по спонсорства и дарения, като част от политиката за корпоративна социална отговорност на цялата Прима Нет Консулт Група, определя стандартите й като “Корпоративен гражданин”.

   За успешното си реализиране като социално отговорно дружество Прима Нет Консулт България стриктно следва и политика за законосъобразност и лоялност, която гарантира правилното прилагане на правните и надзорни регулации и определя стандартите на работа в Прима Нет Консулт Групата в България. Основа на тази политика е Етичния кодекс за поведение, който определя главните ценности на компанията и формира основата на корпоративна култура, която е в съответствие със закона и се основава на етични принципи.