Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА

КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА

   Поддръжката на ИТ технологии е първата услуга предложена на пазара от Прима Нет Консулт България при основаването си. В България тази услуга е известна, като компютърна поддръжка, абонаментна поддръжка на компютри или просто ремонт на компютри.

Ние предлагаме следните пакети от услуги за ИТ поддръжка:

  • Обикновена логистична услуга до офиса/дейта центъра на клиента за ремонт/подмяна на дефектирало устройство.

  • ИТ специалист в офиса на клиента с постоянно присъствие спрямо работното време на клиента. Лизинг на ИТ персонал.

  • ИТ специалист в офиса на клиента до поискване. Управление на инциденти. Познато като еднократно посещение при клиент за разрешаване на конкретен проблем.

  • ИТ специалист в офиса на клиента при неограничен брой посещения при фиксирана месечна такса. От основаването на нашата компания предлагаме тази услуга, с без ограничения в броя на посещенията, защото сме уверени в себе си. Решенията на проблемите са дългосрочни.

  • Отдалечена поддръжка при която Прима Нет Консулт България наблюдава Вашата физическа и виртуална инфраструктура и отдалечено диагностицира и отстранява нередности преди те да са предизвикали негативно въздействие върху Вашия бизнес. Ние осигуряваме непрекъснато наблюдение и управление, периодични прегледи и отчети за производителността на Вашата инфраструктура. Висока скорост на реакция.


   Прима Нет Консулт България поддържа сложни инфраструктури с компоненти от различни производители, като нашият договор с клиента е само един. Това позволява на Вашия бизнес да се освободи от комплексната специфика, адаптирайки се по естествен път към мащаба и фокуса на поддръжката и оттам да постига оптимално бизнес целите си.
   Нашата поддръжка ще осигури максимума от Вашите ресурси и ще намали до минимум негативното въздействие при проблеми.