Бизнес цели

   Ние винаги се стремим да разберем Вашите визия, стратегия и бизнес цели и да бъдем проактивни при посрещането на продиктуваните нужди. Веднъж получили поглед отвътре и информация за текущата ситуация и бизнес стратегията, ние разполагаме с опита и капацитета да Ви помогнем да я постигнете.

Защитете бизнеса си

Защитете бизнеса си

   Неочакваните събития през последните години от финансова нестабилност, през грипни пандемии, облаци от вулканична пепел до политически и военни кризи само подчертават необходимостта от правилно изработен и тестван план за непрекъсваемост на бизнес процесите и обезпечаване управлението на риска. Прякото следствие от тези събития беше преоценка на риска и разработените планове на всички нива от всички оцелели компании. Много други решиха да действат проактивно и да ограничат риска.

   Къде Прима Нет Консулт България може да Ви помогне?

   ИТ и комуникациите са от изключителна важност при ограничаването или дори елеминирането на рискове. Те предоставят решения за възстановяване на бизнес услугите, като например служителите да работят ефективно от друга локация в случай, че офиса е недостъпен. От друга страна те са обект на голям брой потенциални рискове, като кибер атаки, водещи до загуба или кражба на бизнес или лични данни. ИТ и комуникациите са средство за постигане на съвместимост с регулации, законови  или клиентски изисквания, като архивиране на данни за определен период, запис на телефонни разговори, видео материали и т.н.

   Прима Нет Консулт България има доказан опит в много проекти да съдейства на клиентите в подготовката им към неочаквани събития и условия. С прилагане на консултантския подход ние можем да помогнем за анализа на уязвимостите в ИТ инфраструктурата и комуникациите и да дадем предложения как технологията и обучението на персонала да направи Вашата организация по-устойчива.