Услуги в областта на човешките ресурси

   Независимо дали Вашия бизнес оперира само на Българския пазар или се е разрастнал и му се налага да прави международни назначения на персонал ние ще сме до Вас и ще извършваме пълно администриране на човешките ресурси. Вие може да разчитате на огромния ни опит в наемането на лица, командировани в страни-членки на Европейския съюз и извън тях.

   Основните услуги в областта на човешкия капитал включват:

  • Изготвяне на досиета на служителите и документално оформяне на взаимоотношенията с наети лица

  • Регулярно изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, платежни нареждания за задължителните осигурителни и данъчни плащания

  • Изготвяне на декларации, справки съгласно данъчното и осигурителното законодателство

  • Изготвянена платежни нареждания за дължимите вноски за социално и здравно  осигуряване

  • Консултации в областта на осигурителното и трудовото законодателство /ЗЗО, КСО, КТ, ЗГРВС/

  • Командироване на лица извън страната, със съответсващо определяне на осигурителни и данъчни задължения /EXPAT/