1
2
3
4
1
2
3
4

Защо да работим заедно

Опит с малки компании и големи корпорации в Европа и Америка
Офиси в София и Лондон
Гъвкави абонаментни планове за поддръжка, управление на проекти и консултации
Компютърна поддръжка с неограничен брой посещения
Ние помагаме на нашите клиенти да управляват ИТ разходите
Нашите клиенти могат спокойно да се фокусират в тяхната професионална сфера

BUSINESS SOLUTIONS

Контрол над ИТ разходите, максимална стойност от услугите, фокус върху основните бизнес дейности.
Екип от силно мотивирани и опитни специалисти се грижи ИТ услугите да работят за Вас.
Прозрачни ИТ услуги, разходно ефикасни и ефективни, доставящи конкурентни предимства. Нашите решения правят възможно управлението на ИТ услуги и предоставят свобода на избора.